Künye

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
I – Şirket Bilgileri
1- Ünvanı : Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş.
2- Logo / Çağrı İşareti : Televizyon ( Sivas SRT )
3- Yayın Ortamı : Uydu ortamı
4- Lisans Tipi : U-TV
5- Yayın Türü : Genel
6- Yazışma Adresi : Eski Kale Mah. Osmanpaşa Cad. Kavukçu İşhanı Zemin Kat Sivas
7- Telefon ve Faks :  (0346) 224 71 71 | Fax: (0346) 222 22 22
8- İnternet Adresi : www.sivassrt.com
9- E-Posta Adresi : iletisim@sivassrt.com
II-Sorumlu Müdür (ler)
1- Adı Soyadı : AHMET HASDEMİR
2- İletişim Bilgileri
3- Posta Adresi : Eski Kale Mah. Osmanpaşa Cad. Kavukçu İşhanı Zemin Kat Sivas
4- Telefon Ve Faks : (0346) 224 71 71 | Fax: (0346) 222 22 22
5- E-Posta Adresi : ahmethasdemir@sivassrt.com
III- İzleyici Temsilcisi
1- Adı Soyadı : AHMET HASDEMİR
2- İletişim Bilgileri
3- Posta Adresi : Eski Kale Mah. Osmanpaşa Cad. Kavukçu İşhanı Zemin Kat Sivas
4- Telefon ve Faks : (0346) 224 71 71 | Fax: (0346) 222 22 22
5- E-Posta Adresi : izleyicitemsilcisi@sivassrt.com